ការរចនា

ការដំឡើង

ការថែទំា

ការប្រឹក្សាយោបល់

អ៊ីនស៊ីសគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មដែលមានជំនាញនិងដំណោះស្រាយវិស្វកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ ពី CAD(ការចរនាគំនូរប្លង់តាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ)ការផ្គត់ផ្គង់ ការដំឡើង ការថែទំា របស់យើងខិតខំដើម្បីនាំយកមកនូវសារៈប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ការបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវស្របតាមស្ដង់ដារសេវាកម្មដែលផ្តល់ទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក។ ទាំងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈ។យើងមានមោទនភាពក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយតល្លាភាពនិងអាចជឿទុកចិត្ត។ប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យាមានភាពខុសគ្នា អ៊ីនស៊ីស រួមបញ្ចូលគ្នានូវអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងភាពជាដៃគូដែលគួរទុកចិត្ត នូវតម្លៃដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សាច់ប្រាក់។

តំបន់នៃជំនាញការរបស់យើង

ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

ថាមពល ម៉ាស៊ីនភ្លើង -ដំណោះស្រាយថាមពលកម្រិតខ្ពស់- បំឡែង- ប្រព័ន្ធថាមពលបែកចែក -អំពូលភ្លើងនិងរន្ធសម្រាប់ស៊ក- ការការពារការរញ្ជួយ និងពន្លឺ - ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (ឧបករណ៍តាមដានអគ្គិភ័យ) ប្រព័ន្ធប្រឆំាងការឆ្លងអាស៊េសកុងត្រូលCTTV (បណ្តាញ ស៊ី ស៊ី ធី វី)-សោទ្វារអេឡិចត្រូនិច-ឧបករណ៍ទូរទឹកកក ឧបករណ៍ចង្ក្រានបាយ លើក- កន្លែងចតរថយន្ត

ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនខ្យល់ចេញចូល និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ( ស៍ភ្លីតថ៍ ភែកឃែក វ៉ីអាវ៉ី វ៉ថឹឃូ និងអ៊ែរឃូឈីលឡឺថាយ ) ខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចេញចូល (សឺវ៉ឹ រូម)។

ប្រព័ន្ធទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធទឹក (ក្តៅ និងត្រជាក់) ប្រព័ន្ធទឹកស្អុយ និងទឹកសំណល់ (ធូលីដី កាកសំណល់ និងរន្ធសម្រាប់ឲ្យខ្យល់ចេញចូល) ដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធទឹកសំណល់ ការកាត់បន្ថយសម្ពាធ ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក មុខងារបង្ហូរ ប្រភពទឹក តម្រងទឹក......

ហេតុការណ៍ពិតប្រាកដមួយចំនួន

-

ដំឡើងកាមេរ៉ា

-

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអគ្គីភ័យឧស្ម័ន្ធ

-

សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ

-

ប្រព័ន្ធទឹក

© 2017 Enseas. All Rights Reserved | Powered by BlueWebNet Asia