អំពីពួកយើង

ប្រវត្តិនៃ អ៊ីនស៊ីស

អ៊ីនស៊ីស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែ មិនា ឆ្នំា ២០១២ ដោយលោក Christian Klein,ជាវិស្វករជនជាតិបាំង ដែលមានបទពិសោធន៍ ៣០ឆ្នំា ក្នុងវិស័យវិស្វកម្ម មេកានិក និងអគ្គិសនី។ លោក Christian ធ្លាប់បំពេញការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗទូទំាងពិភពលោក ដូចជា CARREFOUR, ELF នៅឯ Angola និងក្រុមហ៊ុនដែលល្បីៗផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅប្រទេសបារំាង។ លោក Christian ក៏មានបទពិសោធន៍ការងារផងដែរ លើទីផ្សារកម្ពុជា ដែលគាត់បានបំពេញការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Comin Khmer រយៈពេល ៤ឆ្នំាមុនការបង្តើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។

កម្មវត្ថុ

 • ផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវជំនាញនិងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។
 • ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលយូរ និងជាទំនាក់ទំនងប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយអតិថិជនរបស់យើងបុគ្គលិកនិងដៃគូអាជីវម្ម។
 • គោរពពេលវេលាកំណត់ រក្សាភាពបត់ប៉ែនទៅតាមកាលវិភាគរបស់អតិថិជន។
 • ផ្តល់យោបល់ដល់កិច្ចការគម្រោងដើម្បីរកឲ្យបាននូវដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត ក្នុងតម្លៃដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សាច់ប្រាក់។
 • ជួយអ្នកក្នុងការអនុវត្តតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថាន។

យុទ្ធសាស្រ្ត

ដើម្បីបន្តធានានូវភាពស្ថិតស្ថេរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។ អ៊ីនស៊ីស ខិតខំដើម្បីការគ្រប់គ្រងឲ្យរីកចំរើន ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងបំណុលក្នុងលក្ខណៈអាចបត់ប៊ែន និងដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ន។
យុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់សម្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់គោលបំណងគឺមាន៖

ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អ៊ីនស៊ីស ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ មាន លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងធានាបានភាពជោគជ័យយ៉ាងប្រកដតាមរយៈការឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលត្រឹមត្រូវ។

គុណភាពការងារខ្ពស់

សុភមង្គល និងសុវត្ថិភាពនៅទីកន្លែងការងារគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃភាពជោគជ័យរបស់យើង។ ការិយល័យរបស់យើងគឺត្រូវបានយកលំនំាយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកវិជ្ជាថ្មី។

ការឲ្យតំលៃ
 • ភាពត្រឹមត្រូវ និងសេចក្តីគួរសម

យើងធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងប្រកបទៅតាមវិជ្ជាជីវៈ និងប្រកប ដោយសីលធម៌ខ្ពស់។ យើងពិតជាប្រកាន់យកតែមួយគត់ លើទេពកោសល្យ និងគុណតំលៃរបស់បុគ្គល។

វាយតំលៃហានិភ័យល្អឥតខ្ចោះ

វិធីសាស្រ្តរបស់យើងបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាពេលវេលាដែលធ្វើការរួមគ្នា នៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិត្តន៍យ៉ាងលឿន ទៅក្នុងគម្រោងដើម្បីធានាពេលអនុវត្តខ្លីបំផុតក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អបំផុត។

ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែង
 • ភាពជឿជាក់បាន
 • នៅជិតបំផុត
 • តម្លាភាព
 • តម្លៃសមរម្យ
 • សមត្ថភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិត
 • យ៉ាងអស្ចារ្យធ្វើឲ្យទាន់សម័យទៅនឹងទស្យនៈវិស័យ និងតម្រូវការរបស់អ្នក
 • ការកសាងទំនុកចិត្ត
 • ភាពថិតថេរ
 • ការផ្តល់ឲ្យ
 • យើងបានចូលទៅបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការសិក្សាអំពីគម្រោងរបស់អ្នក។
 • ។ យើងខិតខំដើម្បីការពារអតិថិជនរបស់យើងដើម្បីជៀសវាងការអន្តរាគមន៍ការថែរក្សាណាមួយឡើយ។

នេះគឺជាមូលហេតុដែលអតិថិជនរបស់យើងបន្តការសំខាន់ជឿទុកចិត្តជំនាញរបស់យើង។

ក្រុមដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងស្ដង់ដារខ្ពស់គឺជាគម្រោងតម្លៃបន្ថែមសំខាន់របស់យើង។

សេវាកម្មរបស់យើងទាំងអស់គឺដោយអនុលោមតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ ច្រើនជាងការដែលយើងអាចដើម្បីជួយអ្នកឱ្យសមទៅនឹងប្រភេទនៃវិញ្ញាបនប័ត្រណាមួយ។

ក្រុមដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងស្ដង់ដារខ្ពស់គឺជាគម្រោងតម្លៃបន្ថែមសំខាន់របស់យើង។

ដាវុធគឺជាបុគ្គលិកដែលមានពហុជំនាញ

 • នៅពេលណាដែលអ្នកចូលបំរើការងារនូវ អ៊ីនស៊ីស?
  ខ្ញុំបានចូលបំរើការងារនូវ ថ្ងៃទី ១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា ២០១៣។
 • តើមុខងាររបស់អ្នកជាអ្វី?
  ខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែក ចរនាគំនូរប្លង់ តាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។ ខ្ញុំធ្លាប់គូសគំនូរប្លង់គំនូរប្លង់ដ្យាក្រាម គំនូរប្លង់លំអិតសម្រាប់ការងារដំឡើង ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី AutoCAD 2D។
 • តើអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវណាផ្សេងទៀតទេ?
  តួនាទីបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺមើលខុសត្រូវ ពីផ្នែកសុខភាព សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាន ការងារក្នុងការដ្ឋាន។
  • ដោយការគ្រប់គ្រងផែនការ និងការវិភាគនៃគម្រោង។
  • ដោយការទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការទូទៅ និងម្ចាស់គម្រោង។
  • ដោយការសម្របសម្រួល និងទំនាក់ទំនង លើគោលបំណងប្រតិបត្តិការ ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងជាប្រចំាថ្ងៃ។
  ខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលការបណ្តុះបណ្តាលពីកិច្ចប្រជុំអំពីសុវត្ថិភាព និងការហ្វឹកហាត់ដែលត្រូវបានអនុវត្តជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន និង អេច អេស អី កម្មវិធី (HSE Program), ដូចជា ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបគ្រាអាសន្ន ។ល។.
 • តើអ្នកមានទំលាប់ធើ្វអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារ?
  ខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់និងបាល់ទះមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ។
  ខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ៊េ្គមតាមអ៊ីនធឺណែត និងមើលកម្មវិធីសម្តែងតាមទូរទស្សន៍!
 • តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរអំពី អ៊ីនស៊ីស?
  សម្រាប់ខ្ញុំ មានអរម្មណ៍ថាពិតជាល្អនិងកក់ក្តៅដែលបានបំពេញការងារនៅទីនេះ។ អ្នករាល់គ្នាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅកន្លែងធ្វើការ យើងដូចជាក្រុមគ្រួសារ ជាពិសេសថៅកែរបស់ខ្ញុំ ខ ្ញុំពិតជាចូលចិត្តឥរិយាបទនៃការដឹកនាំរបស់គាត់។
  អរគុណ អ៊ីនស៊ីស.

ហេតុការណ៍ពិតប្រាកដមួយចំនួន

-

ដំឡើងកាមេរ៉ា

-

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអគ្គីភ័យឧស្ម័ន្ធ

-

សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ

-

ប្រព័ន្ធទឹក

© 2017 Enseas. All Rights Reserved | Powered by BlueWebNet Asia