ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

ការិយាល័យ

អ៊ីនស៊ីស
ក្បាលដីលេខ ៩១២ ឃ្លំាងលេខ A៣និង A៤
ផ្លូវលំ ក្រុមទី ៤ ភូមិ ទ្រា
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការិយាល័យ

អ៊ីនស៊ីស
Ream National Park,
Thmor Thom village,
Prey Nob Commune,
Sihanoukville, Cambodia

ការិយាល័យ

អ៊ីនស៊ីស
Phnhea Chey Village,
Sangkat Svay Dangkhum,
Krong Siem Reap,
Siem Reap Province, Cambodia

អ៊ីម៉ែល

info@enseas.com

លេខទូរសព្ទ

អ៊ីនស៊ីស

Tel: (855) 23 989 555

លេខទូរសារ: (855) 23 989 555

ទីតំាង

អ៊ីនស៊ីស

ហេតុការណ៍ពិតប្រាកដមួយចំនួន

-

ដំឡើងកាមេរ៉ា

-

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអគ្គីភ័យឧស្ម័ន្ធ

-

សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ

-

ប្រព័ន្ធទឹក

© 2017 Enseas. All Rights Reserved | Powered by BlueWebNet Asia