សេវាកម្មរបស់ អ៊ីនស៊ីស

ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើង, យើងមិនដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មណាដែលមិនប្រកបដោយគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពឡើយ។

ការដំឡើង

អ៊ីនស៊ីស ដំណើរការសេវាកម្មគឺបត់ប៉ែនទៅតាមការលៈទេសៈ, យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយផ្នែកវិស្វកម្មដ៏ល្អបំផុតតាមការចង់បានរបស់អ្នក។ ក្រុមវិស្វករយើងគឺប្រកបដោយបទពិសោធន៍ និងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អ ដើម្បីសម្រេចគម្រោងរបស់អ្នក។ ការផ្គត់ផ្គងដោយផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដោយសារតែយើងយល់ដឹងច្បាស់ អំពីអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការកំណត់តម្លៃ ភាពស្ថិតស្ថេរ និងចំណេញក្នុងវិនិយោគ។

ការថែទំា

អរគុណចំពោះក្រុមការងារ ដែលប្រកបដោយជំនាញ ព្រមទាំងនិងបទពិសោធន៍របស់យើង ។ពួកយើងបានប្រឈរមុខ រាល់គ្រប់ស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងៗ។ ការជួសជុល ឬការផ្លាស់ប្តូរបរិក្ខាររបស់អ្នកពិតជាមិនមានភាពងាយស្រួលឡើយ។ ឧបករណ៍ប្រកបដោយបច្ចេកវិជ្ជាចុងក្រោយរបស់យើងនឹងអាចផ្តល់ឲ្យពួកយើងនូវការរក្សាបាននូវស្ថេរភាពនៅពេលចលាចល។

ការគាំទ្របច្ចេកទេសរបស់យើងគឺអាចរកបានតាមការស្នើសុំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា!

ការប្រឹក្សាយោបល់

ការប្រឹក្សាយោបល់គឺជាចំណែកដ៏សំខាន់ចំពោះគម្រោងដែលយើងមាន ពួកយើងឆ្ពោះទៅកាន់វត្ថុបំណងរបស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត ជាទីពេញចិត្តលើពីអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុក ជាមួយតម្លៃដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការចំណាយ។

នៅក្នុងជម្រៅការសិក្សានៃគម្រោងរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យ Enseas ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលអាចជឿទុកចិត្តបំផុតក្នុងការកំណើនអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ( ស៍ភ្លីតថ៍ ភែកឃែក វ៉ីអាវ៉ី វ៉ថឹឃូ  និងអ៊ែរឃូឈីលឡឺថាយ ) ខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចេញចូល (សឺវ៉ឹរូម)។

ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ឧបករណ៍ទូរទឹកកក បន្ទប់ដែលផ្ទុកភាពត្រជាក់

ថាមពលពន្លឺ

Generatorម៉ាស៊ីនភ្លើង UPS (យូ ភី អ៊េស)Control Panel (ខឹនថ្រូល ភែណល)Power grid (ផៅអឹហ្គីដ្រ) កំរិតតង់ស្យុងមធ្យម និងទាប តង់ស្យុងទាបបន្ថែមការការពារពន្លឺ ពន្លឺ សន្សំសម្ចីថាមពល ប្រសិទ្ធភាពថាមពល

ប្រព័ន្ធទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធទឹក (ក្តៅ និងត្រជាក់) ប្រព័ន្ធទឹកស្អុយ និងទឹកសំណល់ (ធូលីដី កាកសំណល់ និងរន្ធសម្រាប់ឲ្យខ្យល់ចេញចូល) ដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធទឹកសំណល់ ការកាត់បន្ថយសម្ពាធ  ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក មុខងារបង្ហូរ ប្រភពទឹក តម្រងទឹក......

អាស៊េសកុងត្រូល

ប្រព័ន្ធភ្លើង CTTV (បណ្តាញ ស៊ី ស៊ី ធី វី)ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព សីតុណ្ហភាពនិយ័តករ......

សន្ដិសុខ

ប្រព័ន្ធសំឡេង

ធ្វើសំណើររបស់អ្នក

ការដំឡើង

អ្នកមានគម្រោង

ការថែទំា

អ្នកមានបញ្ហាបច្ចេកទេស

ការប្រឹក្សាយោបល់

អ្នកត្រូវការដំណោះស្រាយ

ហេតុការណ៍ពិតប្រាកដមួយចំនួន

-

ដំឡើងកាមេរ៉ា

-

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអគ្គីភ័យឧស្ម័ន្ធ

-

សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ

-

ប្រព័ន្ធទឹក

© 2017 Enseas. All Rights Reserved | Powered by BlueWebNet Asia